Informace pro školáky a jejich rodiče

Dnes 22. května odpadá kroužek experimentátor. Nahrazen bude v červnu.

POZOR, POZOR!

Ve škole se vyskytly vši. Prosím, prohlédněte vašim dětem vlasy. Děkujeme.

Tělesná výchova 1. stupeň

Od 13.5.2019 se 1. stupeň vrací k výuce podle starého rozvrhu. V pondělí od 12:30 do 14:00 mají děti tělesnou výchovu. Cvičit budeme chodit podle počasí dovnitř i ven. Prosím, aby měly děti nachystané vhodné sportovní oblečení a obuv pro obě varianty.

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem žákům, kteří v pátek jeli na pozemek a udělali na něm spoustu práce. Také oceňujeme rodiče, kteří dali svým dětem důvěru v jejich rozhodnutí.

Jeden svět na školách

Příští týden se žáci zúčastní festivalu Jeden svět na školách. 1. stupně půjde v pondělí 8. dubna2stupeň v úterý 9. dubna. Vstupné je 50 Kč. Výuka poté probíhá dle rozvrhu. Na společné zážitky se těší učitelský sbor.