Soukromá základní škola MOZAIKA Rychnov n/Kn.

Vás vítá na stránkách o škole, která je kamarádem dětí 🙂

Podporujeme talent a nadání dětí

Podporujeme děti v dovednostech, v kterých vynikají.

Každé dítě je jedinečné

vnímáme každé jako individualitu, kterou rozvíjíme

Úspěch je v dovednosti komunikovat

Uvědomujeme si, že bez komunikace není budoucnost, proto ji v dětech rozvíjíme ...

Kamila Zemanová Stieberová

ředitelka školy
+420 603 709 174 info@zsmozaika.info

Děti vnímáme jako jedinečné bytosti, které nám dělají radost a jsou smyslem našich životů.

Chceme jim být správným pomocníkem při nabývání znalostí, praktických zkušeností a rozvíjení talentu.

Nechceme dětem brát jejich přirozenou tvořivost, zvídavost, individualitu a aktivitu zajímat se o to, co je baví.

Chceme, aby z dětí vyrostly silné osobnosti s vlastním názorem a úsudkem, a to s dovedností komunikovat.

Uděláme vše pro to, abychom Vašemu dítěti  ukázali cestu pro úspěšnou budoucnost.

Mozaika života

Život sám je mozaika pestrostí lidských povah. Naše děti se budou po celý život setkávat se známkováním – v práci i v mezilidských vztazích. Na to, aby obstály, musí být psychicky odolné, tedy sebevědomé. Povinností školy není jenom naučit děti číst a počítat – to by dokázal mnohý dědeček či babička doma – ale nadchnout je pro celoživotní vzdělávání a pomoci jim v cestě hledání svého životního uplatnění.

V klidném školním prostředí vznikají mezi dětmi přátelství na celý život. Dnes je u nás asi polovina dětí z rozvedených manželství. Škola jako je Mozaika je útočištěm klidu a prostředím, kde se svobodně rozvíjí osobnost dětí.

Abychom byli spravedliví – určitě i v klasických školách jsou dobří učitelé. Možná že jedinou mírou úspěchu je, zda se děti do školy těší. A toto kritérium Mozaika splňuje.

Rudolf Krautschneider, tatínek 

Proč k nám do Mozaiky?

Zálěží nám na budoucnosti Vašich dětí, proto ...

Vnímáme, že každé dítě je jedinečné

Rozvíjíme jejich talent a přirozenou zvídavost

Poskytujeme nadstandardní individuální přístup

Používáme slovní hodnocení dětí a učíme je sebehodnocení

Učíme děti samostatnosti při hledání řešení

Klademe důraz na komunikaci

Omezujeme počet ve třídě, max.15 dětí

Učíme cizí jazyky - angličtinu


Co Vás může zajímat


Matematika naše děti neodrazuje, ale baví je

Rozvíjíme logiku v matematice u dětí "nenásilně"

Hejného metoda“ metoda je netradiční způsob výuky matematiky, kterou učí již přes 750 z 4 100 základních škol v ČR. Hejného metodu využívá i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí.

O metodu profesora Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku (kde se již pilotují učební materiály) či v Kanadě.

Učebnicím kolektivu prof. Hejného udělilo MŠMT schvalovací doložku. S výukou orientovanou na budování schémat podle prof. Milana Hejného jsou seznamováni studenti programů Učitelství pro 1. stupeň na pedagogických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Ostravské univerzitě v Ostravě. ... Více o  metodě Hejného.


Kritéria hodnocení v Mozaice - používáme slovní hodnocení

Proč ho používáme a jaké má nesporné výhody pro rozvoj dítěte, a to bez strachu z neúspěchu s hledáním vlastní cesty k vyřešení


Jak se učíme v Mozaice a jak děláme úkoly

Preferujeme při práci individuální přístup k jednotlivým dětem, který ctí jejich možnosti a nabízí jim maximální rozvoj.


Způsob, jakým dosahujeme kvalitního vzdělání v Mozaice

Objem učiva a školní osnovy splňují požadavky kladené MŠMT a jsou srovnatelné se státní školou, ale s výhodou...

Hlavním rozdílem mezi učením v Mozaice a klasickou školou je způsob, kterým jsou žákům předávány informace. Tedy jak je získávají, jak si je osvojují, jak se je prakticky učí, jak je prakticky využívají. Při výuce se využívají ověřené postupy ze státního školství, které jsou léty potvrzené. Naopak postupy, které nefungují a dělají ze školy "nepřátelskou" instituci jsou nahrazeny osvědčenými postupy a způsoby, které jsou úspěšně používány i v prestižních školách po celé zemi i ve světě.

Absolventi ZŠ Mozaika úspěšně studují na středních, vysokých školách a univerzitách. Stejně tak nalézají svá uplatnění i v učňovských oborech, které zcela jistě získají v budoucnu na prestiži, a to díky kvalitní, v minulosti prosperující, průmyslové historii České republiky.


Časté otázky rodičů na ZŠ Mozaika

budoucích žáků a žáků, kteří chtějí pro své děti něco než nabízí klasické školství

Mám jistotu, že se náš předškolák dostane do 1.třídy v Mozaice?

Počet dětí ve třídě jen omezen, je tvořen skupinkou maximálně 15 žáků. Jen tak můžeme věnovat Vašim dětem násobně více času než na klasické škole. Díky tomu jsme schopni zaručit rozvíjení nadání, kreativity, vnitřní motivace, dovednosti se vyjadřovat, komunikovat sám za sebe a umět se ohodnotit. Děti jsou do 1. třídy přijímány na základě provedeného zápisu. V případě, že počet uchazečů je vyšší než je volná kapacita, podmínky pro výběr prvnáčku je upřesněn vedením školy. Bohužel proto nelze zaručit, že se Vaše dítko k nám vždy dostane.

Máme doma předškoláka a vybrali jsme Mozaiku. Nebo chceme, aby naše dítě přestoupilo k Vám. Co máme udělat?

Na našich stránkách si vyberte termín zápisu v případě prvňáčka nebo nás přímo kontaktujte, rádi Vám řekneme více. V případě přestupu Vašeho dítěte k nám do Mozaiky nás prosím kontaktujte, rádi Vás přivítáme u nás ve škole a zároveň Vašemu dítěti ukážeme, jak se u nás vyučuje. Ostatní admistrativní záležitosti spolu vyřešíme ve škole.

Jak zvládne naše dítě přestup z klasické školy do Mozaiky?

Při přestupu na naši školu musí žáci a rodiče počítat s aklimatizačním obdobím na změnu v hodnocení a motivace k učení. Bez vnější odměny za výkon (známky) a s podporou vlastní odpovědnosti za své učení se vyrovnává každý nový žák jinak dlouho, ale je to velmi zdravý a pro jejich budoucnost cenný proces vedoucí k zdravému sebehodnocení a ochotě přijímat výzvy.

Jak zvladají děti přestup do státní školy v případě stěhování rodiny a ukončení docházky do Mozaiky?

Děti, které přestoupí na jinou školu se musí vždy adaptovat na jiný styl výuky a pedagogy s jejich stylem výuky. To se děje při přestupu mezi školami jakéhokoliv zaměření. Škola, kam dítě přestupuje dítěti ráda poskytne potřebnou podporu pro začlěnění do nové skupiny.

Jak zvládají děti z Mozaiky přestup na 2.stupeň gymnázia?

Na tento typ studia mají mířit mimořádně nadaní. Z žáků naší školy, kteří se tak rozhodli v posledních letech většina uspěla, někteří nakonec nenastoupili a zůstali u nás.

Jak zvládají děti z Mozaiky příjímací řízení na střední školy?

Jednotné přijímací řízení na střední školy ne zcela koresponduje se strategií a myšlenkami školy. Žáci jsou v přípravě na něj podpořeni v naší škole, podobně jak se to děje i na klasických základních školách. Studenti ze ZŠ Mozaika mířící na střední školy jsou běžně přijímáni dle svého výběru. K tomu jim pomáháme navíc i individuálně podle jejich výběru střední školy, a to pomocí speciální hodiny vytvořené právě pro výběrové střední školy.

Jak jsou úspěšné děti z Mozaiky při studiu na středních školách?

Naši žáci běžně zvládají studium na středních školách, k tomu jim přispívají zkušenosti získané v Mozaice, především samostatnost, vnitřní motivace získávat nové informace, nebojí se komunikovat a prosadit své vlastní názory. Z řady úspěšných absolventů středních škol udržujeme stále přátelský vztah a někteří z nich nám i v současné době pomáhají.

Jak jsou zvládají děti z Mozaiky studium na vysokých školách a univerzitách?

Při studiu vysoké školy nebo univerzity se předpokládá, že student si školu vybral dle svého zájmu nebo dle svých preferencí. Řada žáků z Mozaiky úspěšně získala vysokoškolský titul. Dokonce někteří bývalí žáci se k nám do Mozaiky opět vrátili a rozšířili náš pedagogický sbor o další vysokoškolsky vzdělané kolegy.

Jaká je výše školného a lze hradit ve splátkách?

Chceme poskytnout vzdělání co nejširší skupině dětí, a proto i cena školného je stanovena na minimální částce 12.500 Kč pro školní rok 2018/2019. Cenu školného lze uhradit i ve splátkách. Více Vám rádi sdělíme, kontaktujte nás.

Školní družina a klub

O Vaše děti se postaráme i po škole 🙂

Reference

Přečtěte si reference přímo od žáků Mozaiky, od rodičů a také od učitelů. Vlastní zkušenost Vám rádi pomůžeme vytvořit, přijďte se k nám podívat 🙂


Reference psané přímo dětmi ZŠ MOZAIKA

Mozaika mi dává hodně do života. Chodím sem ráda. Ve třídě je menší kolektiv. Vše nám tu vysvětlí. Na jiných školách není taková ostraha nad šikanou. Máme tu hodné učitelky a učitele.
žák ZŠ Mozaika, 2.stupeň
Na Mozaiku chodím proto, že na státní škole na mě moc tlačili. Když jsem přišel, tak to byla velká změna. Najednou jsem začal říkat, že mě škola baví. Chodím sem rád! Kámoši a kámošky jsou super… Prostě změna života. Než jsem sem přišel, tak jsem na školu jen nadával, a co jiného se stalo - tuhle školu miluju.
žák ZŠ Mozaika, 2.stupeň
Je nás málo ve třídě, učitelé na nás nespěchají a je tu sranda. Mám rád dlouhou přestávku, taky si můžu zvyknout na práci, protože máme dvojbloky.
žák ZŠ Mozaika, 2.stupeň
„Ve škole se mi líbí přístup učitelů k dětem, který je velmi přátelský. Baví mě způsob výuky v jednotlivých předmětech, Jsem ráda, že se můžeme učit angličtinu s rodilými mluvčími a jezdit na zájezdy do Anglie. Mozaiku mám ráda.“
žák ZŠ Mozaika, 2.stupeň
Škola Mozaika mi dává radost a zábavu. Ve třídách je malý počet žáků, a proto se tady i dobře učí.
žák ZŠ Mozaika, 2.stupeň
Líbí se mi tady. Jsem jiný než ostatní a tady se ke mně chovají jinak než jinde.
žák ZŠ Mozaika, 2.stupeň
Chodím sem, protože mě tady umí pomoct a řeší se mnou moje problémy.
žák ZŠ Mozaika, 2.stupeň
Proč vlastně chodím na Mozaiku? Protože je to dobrá škola. Jsou tady hodní učitelé. Prostě se mi tady líbí J
žák ZŠ Mozaika, 2.stupeň
PO MOZAICE JSEM ŠLA NA GYMNAZIUM A POTOM NA VŠ: Na gymnáziu jsem vnímala poměrně velký rozdíl - zatímco já jsem byla zvyklá na týmovost a spolupráci, moji spolužáci hráli každý sám za sebe a systém jejich předchozího vzdělání v nich vybudoval spíše soutěživost a neochotu si pomáhat. Na vysoké škole rozdíly vymizely, což bylo myslím opět výběrem školy (Masarykova Univerzita - Filozoficka fakulta), atmosféra byla jiná - vyučovací skupiny byly spíš menší a atmosféra přátelská - podobnější té, na kterou jsem byla zvyklá z Mozaiky než gymnazijní.
studentka Mozaiky, studentka gymnázia, absolventka Masarykovy Univerzity
ROZDÍL NA STŘEDNÍ MEZI MNOU A OSTATNÍMI Z KLASICKÉ ŠKOLY : Neumím zacházet se známkami, ale zase nemám obavy z toho, jaké známky dostanu, moc je neřeším. Určitě se neučím tolik, jako ostatní. Necítím se Mozaikou v ničem handicapovaná, naopak. Mozaika mi nabídla víc v Angličtině, výletech do zahraničí, možnost rodilých mluvčích…..s tím se moji současní spolužáci nesetkali. Naučila jsem se rozlišovat, co je dobrý a co ne, ne co se má a co se nemá dělat…..
studentka střední školy
PŘESTUP ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO MOZAIKY V 5. TŘÍDĚ : Rodiče by mě na Mozaiku dali, i kdybych nesouhlasil, ale přestup byl úplně v pohodě a nepamatuji si, že bych něco nezvládal. Skvělý bylo, když jsem zjistil, jaká je na Mozaice volnost.
student střední školy
JAK JSME ZVLÁDALI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ?: Oba jsme se na přijímací zkoušky chystali doma, něco s mámou, něco s tátou, ale většina našich spolužáků se musela chystat taky……
sourozenciSŠ Automobilní Ústí nad Orlicí, 3. ročník - Gymnázium Dobruška, 1. ročník
PŘESTUP ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO MOZAIKY VE 3. TŘÍDĚ : Přestup jsem si na rodičích vynutila, brácha už tam chodil a já jsem chtěla taky. Měla jsem jasno hned první den. Tady se nám to strhlo v debatu a vyšlo z ní: líbilo se mi: volná přestávka, že se můžu ptát, když něco nevím, můžu při hodinách mluvit k tématu i mimo něj, uspořádání třídy, skupinová práce,centra (proč nebyly na druhém stupni????) centra byly boží, mít šanci udělat průser a pak si to vyžrat (sociální ztrapnění na chodbě, řešíš to za sebe, neřeší to máma), bylo super být velcí malí do kupy, starších jsme se nebáli. Učitelů taky ne ☺
studentka střední školy

Reference od rodičů žáků ZŠ MOZAIKA


Mozaika je pro mě tím nejsvětlejším bodem v Rychnově, kde žiju teprve 4 roky.  Jsem ze Znojma, které má 4x víc obyvatel a přesto tam takhle skvělou školu nemají. Čím mě Mozaika přesvědčila?

  1. Styl komunikace s dětmi. Její učitelé jsou k dětem velmi citliví, snaží se porozumět jejich potřebám a zájmům. Podporují děti k vyjádření svých názorů, diskutují, hledají optimální řešení různých problémů. Jsem přesvědčena, že právě schopnost dobře komunikovat je jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou budou děti potřebovat nejen v profesním, ale i osobním životě.
  2. Styl komunikace s rodiči – otevřenost a vstřícnost. Jako rodič mám šanci nakouknout „pod pokličku“ – škola organizuje pravidelná neformální debatní setkání, kde mohu přímo s učiteli či paní ředitelkou probrat věci, které mě zajímají. Jsou přátelští a otevření. „Třídní schůzky“ probíhají intimněji: jen ve 3 - dítě, rodič a jeho učitel, a tak to není o dětech bez dětí, můžete si vyříkat případné nejasnosti, klást dotazy hned na místě spolu s Vaším dítětem. Jednou ročně probíhá výuka v sobotu dopoledne, abyste se mohli podívat, jakým stylem se Vaše děti učí. Můžete se ale kdykoliv přijít na výuku podívat! Nebo se do ní i zapojit.
  3. Kvalita výuky. Učitelé parádně pracují s vnitřní motivací dítěte, střídají různé metody a aktivity. Děti nesedí „jako přikovaní“ v lavici. Nenudí se. Učí se pracovat v týmech, kde se musí dohodnout, jak spolupracovat. Učí se hrou, nenásilně. Je to Komenského „škola hrou“. Zdálo by se to až podezřele snadné – opravdu se děti naučí to stejné, co na klasické škole? Srovnávám s ostatními dětmi z jiných škol a ano, obsah výuky je stejný, ale ta forma je hravá. Moje dítě má školu moc rádo a těší se.
  4. Učitelé. Učitelé jsou velcí nadšenci. Je na nich vidět, že mají svoji práci rádi, dělají ji opravdu poctivě. Jsou milí a laskaví.
  5. Hodnocení. Mozaika učí děti, aby sami uměly ohodnotit svou práci. Vede je to k uvědomění svých silných i slabších stránek, vede je to k zodpovědnosti za sebe sama. Je to cesta k samostatnosti, nejsou loutkou, za jejichž nitky tahají rodiče a učitelé. To mi přijde do života strašně důležité: naučit se mít život ve svých rukách.

Škola používá slovní hodnocení, které odráží individuální schopnosti a možnosti každého žáka – říká, nakolik se dítě přiblížilo svému osobnímu maximu.

Družina. Paní družinářka komunikuje obratem přes messenger, zvedá telefony, posílá fotky – je moc prima, že se s ní dá rychle domluvit, je velmi vstřícná a nápomocná.

Škola se ráda druží. Pokud chcete být součástí téhle velkorodiny, můžete. Máte k tomu řadu příležitostí – rodičovskou kavárnu, workshopy, přednášky, rodičovskou sobotu, slavnost na konci školního roku a jiné. Rodiče a učitelé tvoří nesmírně přátelskou kreativní společnost. I mně je tam moc dobře.

Jsem nadšenou maminkou neobyčejně spokojené prvňačky a „macechou“ zapálené čtvrťačky.

Mgr. Bohumila Fritzlová Frecerová

maminka, učitelka angličtiny a ruštiny, překladatelka

Dobrý den, ráda bych Vám napsala moji osobní zkušenost se základní školou Mozaika. Pokud si tento dopis budou číst budoucí rodiče, kteří se rozhodují, na kterou školu dát své dítko, tak za sebe můžu říct, že škola je jedním slovem BEZ OBAV. Ve škole je velice vstřícný a rodinný přístup jak k rodičům, tak především k dětem. Dcera chodí do školy ráda a těší se tam. A ráda nám o škole vypráví. Necítí strach z učení a my rodiče cítíme, jak se učí zodpovědnosti sama za sebe. Domácí úkoly si dělá v podstatě sama, protože ví, že je to úkol pro ní a ne pro rodiče. Zdaleka nedostává tak nepřiměřené množství úkolů jako děti ve státních školách. Pozorujeme, jak se rychle zlepšuje ve čtení a psaní, a to do školy chodí teprve 2 měsíce do 1.třídy. V tuto chvíli jsme se školou naprosto spokojeni a věříme, že to tak bude i v dalších ročnících. Přeji škole spoustu spokojených žáků a rodičů
Hana Myšákovámaminka, učitelka v mš
Zkušenosti z prvního stupně ZŠ Mozaika. Naše dcera navštěvovala běžnou základní školu, učila se velmi dobře, ale do školy nechodila příliš ráda. Výuka jí nepřišla moc zajímavá ani smysluplná ( zvláště v některých předmětech, kde se jednalo hlavně o bezduché opisování učiva z tabule, učení se o přírodě pouze z učebnice apod.). Rozvoj tzv. klíčových kompetencí ( kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, sociální, občanská a další ), který je ukotven v závazném Rámcovém vzdělávacím programu, zde nebyl příliš podporován. Líbí se nám, že v Mozaice jsou učitel a žák skutečnými partnery, kteří spolupracují a mají se ve vzájemné úctě. Dítě je zde vedeno k samostatnému rozhodování, za které nese samo zodpovědnost a též k dovednosti správně komunikovat. Oceňujeme důraz na vědomé rozvíjení lidských hodnot a dostatek prostoru pro vyjádření svého názoru a prožitku, včetně sebehodnocení. Teoretické vzdělávání je tu propojeno s praxí. Část výuky probíhá mimo školu, v příslušných kulturních institucích, v přírodě a na vlastním školním pozemku, kde jsou uplatňovány zásady permakultury. V Mozaice je velmi přátelská atmosféra, děti zde nepociťují nepřiměřený tlak a stres. Naše dcera se pro přestup do ZŠ Mozaika rozhodla během jedné jediné hodiny strávené v této škole a po několika zkušebních dnech ve výuce věděla, že už nechce jinam. Od nástupu do nové školy se těší na každý den, kdy se bude učit a trávit čas se spolužáky.
rodiče žákyně 6. ročníku, učitel základní umělecké školy

Reference od učitelů ZŠ MOZAIKA

Co se mi líbí na Mozaice? ,, Líbí se mi atmosféra školy, vztahy mezi dospělými a dětmi. Individuální přístup k potřebám a schopnostem dítěte". Hezký den 🙂
Šípová Ditaasistent pedagoga 2 roky
Jako učitel jsem od r. 2000 prošel řadou „klasických“ škol, vždy jsem měl podporu vedení, trochu neskromně dnes tvrdím, že se mi všude dařilo s kolegy i s dětmi a mohl jsem si taky vážit velké důvěry rodičů. Jsou to dobré školy a mají v týmech hromadu skvělých lidí. S nelehkým srdcem jsem je ale postupně musel opustit, když jsme hledali to pravé k naší výchově a pro naše vlastní děti. Na obzoru se objevila Mozaika. Brzy jsem seznal, že přes všechny slabiny a závažné nedostatky došla Mozaika v našem kraji jednoznačně nejdál v tom, co považuji za zcela zásadní pro sebe, pro nás, pro naše děti, pro společnost - no a tady by asi mohla začít ta správná reference: Respekt (zvlášť v opozici k zneužívání moci), individuální přístup (zvlášť v opozici k stále převládající standardizaci), odvaha k hledání a nastavování bezpečných hranic s dětmi a dospívajícími (zvlášť v opozici k cepování a manipulaci k poslušnosti), nelehké zakoušení sepětí svobody a odpovědnosti, ale především dobré klima a atmosféra soudržnosti a podpory... Je třeba si neúnavně vyjasňovat význam všech těch věcí, neboť právě na nich stojíme. Na Mozaiku patří i přísnost a disciplína určitého typu, ale ne víc než podpora vnitřní motivace. Jsem při tom všem přesvědčen, že je třeba vykročit dál. Coby instituci nás často někomu popisuji obraty jako „v přerodu“, „v krizi“, „nakročení k dospělosti“ atp. Vám by se možná mohla líbit paralela s rodinnou firmou, která po léta dobře funguje a těží do značné míry z entuziasmu hrstky nadšenců - vesměs rodinných příslušníků a různých spřízněnců; tyhle zdroje (jakkoliv důležité!) už v této fázi vývoje a při naší velikosti přestávají stačit, je třeba přejít k něčemu udržitelnějšímu, možná profesionálnějšímu a – proč to neříct – dospělejšímu. Součástí toho je také prozření, že zdaleka nestačí se jen vymezovat vůči ostatním (firmám-školám), řekl bych dokonce, že nám to vnitřně i navenek mimořádně škodí. Nejsme jen alternativa k něčemu běžnému či "normálnímu", razíme spíše standard svého druhu. Sluší nám hlavně dělat si svoje, a dělat to tak, abychom s tím opravdu byli spokojeni. Je přitom zřejmé, že čím lépe to děláme, tím větší vlny (neklidu i inspirace) kolem sebe šíříme. A zpětné rázy je holt třeba ustát. Děti jsou u nás ve škole rády a daří se jim. I ty naše (myslím biologicky naše) se setkávají s nepříjemnými řečmi a stereotypními názory, jsou to ale právě jen ty vlny. To dobré u nás ve škole pomáhá dětem vše ustát. Mozaiku si moudře, přesvědčivě a s láskou hájí, v našich slabších chvilkách i proti nám samotným (velmi poučné a uklidňující pro nás v tomto směru bylo synkovo angažmá na nižším gymnáziu). Osobně si netroufám soudit, zda Mozaika svědčí všem a zda tu všechny děti prosperují. Není ostatně jak to objektivně posoudit, vždy totiž záleží na tom, co je měřítkem. Zdá se mi ale, že u nás nikdo na nic není sám, přitom každý může být sám sebou. Každý se tu setká s velkou snahou o přijetí, porozumění a náležitou podporu. Zažíváme spolu hodně radosti i strastí - myslím opravdu spolu - a to se mi zdá při vší školní práci životu prospívat nejvíc. Každému, kdo se do toho odváží s námi trochu “namočit”, jakkoliv nás podpořit a případně posunout společnou věc k lepšímu, patří velký dík. Kéž se nám spolu daří! S úctou
Jarda Novotný 🙂učitel ZŠ Mozaika
Mám své syny v Mozaice, protože tu můžou být takoví, jací jsou. Učím v Mozaice, protože mi dává prostor pro tvůrčí práci a je to prostředí velmi inspirativní díky demokratickému vedení paní ředitelky, díky skvělým kolegům a také díky dětem, které se nemusí bát otevřeně vyjadřovat svoje názory.
Jana Řičařováučitelka ZŠ Mozaika
Proč jsem začala a proč stále učím na Mozaice? Velmi stručně: 1) Zpočátku pro mě bylo zásadní hlavně to, že už NIKDY nebudu muset děti známkovat. A je to pro mě stále stejně důležité. Nechci jim kazit radost z učení a poznávání. Nechci, aby musely podvádět. 2) Nejdůležitější jsou pro mě vztahy a ty se v tak malém kolektivu a v otevřeném prostředí budují velmi rychle. A jsou intenzivní. Beru děti jako rovnocenné partnery a moc mě to partnerství s nimi baví. 3) Jsem ráda kreativní a to se u nás, v Mozaice, nosí :-). 4) Je toho ještě spousta, ale to už by bylo na delší posezení u kávy či čaje.
Eva Nývltováučitelka ZŠ Mozaika
V Mozaice pracuji 9 let. Přivedla mě sem náhoda, aniž bych věděla, že škola existuje. Nastoupila jsem jako vychovatelka družiny a dodnes bych tuto práci za jinou nevyměnila. Práce s dětmi mě vždy naplňovala, i když je to někdy náročné 🙂
Renata Nyčovádružina

Informace pro školáky a jejich rodičePro veřejnost - co se dělo nebo nás čeká

kalendář akcí


Proběhlé akce 

... připravujeme, brzy doplníme ...

28. února 2019 od 16:00 ve Společenském centru

Pozvánka pro všechny předškoláky a jejich rodiče do Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou

více informací

Učitelé

tady nás najdete všechny 🙂

Mgr. Kamila Zemanová Stieberová

ředitelka školy
Vyučování: hudební výchova, výtvarná výchova, předmět speciálně pedagogické péče. Dosažené zdělání: UK Hradec Králové, učitelství pro I. stupeň ZŠ

Bc. Dora Dragounová

zástupkyně ředitelky školy
Vyučuje: zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 8. ročníku, český jazyk, anglický jazyk, výchova ke zdraví. Dosažené vzdělání: mezinárodní zkouška TKT, certifikál výuky angličtiny IHCYLT, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Jazyková a literární kultura

Mgr. Jaroslav Novotný

učitel
Vyučování: školní metodik prevence, třídní učitel 6. ročníku, anglický jazyk, přírodopis, etická výchova, tělesná výchova. Dosažené vzdělání: Univerzita Karlova Praha, FTVS a Přírodovědecká fakulta, tělesná výchova- přírodopis, Univerzita Palackého Olomouc, etická výchova

Mgr. Eva Nývltová

učitelka
Vyučuje: třídní učitelka 9. ročníku, matematika, německý jazyk, IVT, finanční gramotnost. Dosažené vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, učitelství pro 2.stupeň ZŠ, matematika-německý jazyk

Mgr. Barbora Heřmanová

učitelka
Vyučuje: třídní učitelka 5. ročníku, školní speciální pedagog, předmět speciálně pedagogické péče. Dosažené vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, speciální pedagogika

Mgr. Jana Řičařová

učitelka
Vyučuje: třídní učitelka 1. ročníku. Dosažené vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, učitelství pro I. stupeň ZŠ

Renata Nyčová

družinářka
Vyučuje: školní družina. Dosažené vzdělání: SOŠ, pedagog volného času

Mgr. Zdeňka Feichtigerová

učitelka
Vyučuje: dějepis, zeměpis. Dosažené vzdělání: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií

Michaela Bubeníčková

učitelka
Vyučuje: třídní učitelka 2. ročníku, chemie. Dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Petra Keprtová

učitelka
Vyučuje: školní sociální pedagog. Dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, sociální pedagogika, speciální pedagogika

Mgr. Lucie Valterová Koudelková

učitelka
Vyučuje: třídní učitelka v 7. ročníku, český jazyk, dějepis, zeměpis, výchova k občanství. Dosažené vzdělání: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, český jazyk- dějepis

Mgr. Michaela Lišková

učitelka
Vyučuje: anglický jazyk, výtvarná výchova, dějepis Dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, anglický jazyk- výtvarná výchova

Mgr. Denisa Kaplanová

učitelka
Vyučuje: třídní učitelka ve 3. ročníku Dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Lucie Provazníková

učitelka
Vyučuje: třídní učitelka ve 4. ročníku. Dosažené vzdělání: Univerzita Hradec Králové, Fakulta sociálních studií, sociální pedagog; Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň

Mgr. Marcela Emrová

učitelka
Vyučuje: fyzika, přírodopis. Dosažené vzdělání: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, biologie

Jakub Zahradník, DiS.

asistent
Vyučuje: asistent v 8. ročníku, učitel tělesné výchovy na 2. stupni. Dosažené vzdělání: Kurz asistenta pedagoga

Denisa Lemfeldová, DiS.

asistentka
Vyučuje: asistentka v 1. ročníku. Dosažené vzdělání: Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl

Marie Lorencová

asistentka
Vyučuje: asistentka ve 2. ročníku Dosažené vzdělání: Vychovatelství, speciální pedagogika

Kateřina Klímová

asistentka
Vyučuje: asistentka ve 3. ročníku. Dosažené vzdělání: Pedagog volného času, Kurz asistenta pedagoga

Dita Šípová

asistentka
Vyučuje: asistentka ve 4. a 5. ročníku Dosažené vzdělání: Kurz asistenta pedagoga

Dominika Zounarová

asistentka
Vyučuje: asistentka v 7. ročníku Dosažené vzdělání: Střední pedagogická školy Litomyšl, asistent pedagoga

Mgr. Martina Novotná

učitelka
Vyučuje: v současnosti na mateřské dovolené. Dosažené vzdělání: Univerzita Karlova Praha, Fakulta tělovýchovy a sportu a Přírodovědecká fakulta, tělocvik- přírodopis

Mgr. Markéta Fričková

učitelka
Vyučuje: v současnosti na mateřské dovolené. Dosažené vzdělání: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, biologie- zeměpis

Mgr. Jana Hynková

učitelka
Vyučuje: v současnosti na mateřské dovolené. Dosažené vzdělání: Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, český jazyk- anglický jazyk

Mgr. Pavla Samotánová

učitelka
Vyučuje: v současnosti na mateřské dovolené. Dosažené vzdělání: Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. stupeň

Dětská skupina Kamínek

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE Dětské skupiny Kamínek v režimu zákona č. 247/2014 Sb.

Dětská skupina Kamínek poskytuje pestrou nabídku programu Začít spolu. Program Začít spolu je oficiálně uznávaným programem a vyhovuje podmínkám Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v ČR.
Záměrem dětské skupiny Kamínek je, aby se děti uměly vyrovnávat se změnami a přijímat je, být tvořivé, umět rozpoznat problémy a řešit je, nést odpovědnost za svou volbu a uměly se vyrovnávat se současností a budoucností a podpořit jejich přirozený rozvoj, jejich silné stránky a podpořit rozvoj slabých stránek (Gardnerova teorie mnohačetných inteligencí).
Pečující osoby vedou děti k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Je podporován zájem dětí o poznávání a pochopení světa a jeho přírodních zákonitostí. Dětem je umožněno kreativně se projevovat a tím vytvářet předpoklady pro jejich další rozvoj.
Dětská skupina nabízí zázemí, ve kterém se děti cítí příjemně, spokojeně a bezpečně. Prvořadé je respektování individuálních potřeb každého dítěte. Dítěti je umožněna přirozená volnost, osobní svoboda a prostor pro vlastní realizaci. Současně je však jeho projev v nezbytné míře omezen dodržováním řádu a pravidel vzájemného soužití, jež je založen na kamarádském přístupu a na srozumitelné, vstřícné a naslouchající komunikaci.
Program Začít spolu rozčleňuje třídu na tzv. Centra aktivit, ve kterých děti pracují dle vlastního výběru. Centra odpovídají jednotlivým druhům inteligencí a každý den se dětem nabízejí možnosti pracovat v několika z nich. Dítě si může vybrat, co chce dělat podle okamžité nálady, potřeby a chuti.

Centra aktivit

Klíčovou roli hraje v programu vytvoření podnětného prostředí, zejména rozdělení třídy do center aktivit, která jsou vybavena a uspořádána tematicky, umožňují nerušenou individualizovanou či skupinovou práci.

Bc. Markéta Kubasová

učitelka mš
605909801, marketakubasova@ seznam.cz

Ing. Lucie Majšajdrová

manažerka dětské skupiny

Poděkování sponzorům, dárcům a přátelům školy

Velice si vážíme pomoci všech, kteří si uvědomují, že vzdělání dětí je důležité jak pro ně samotné, tak i pro celou společnost. Jsme vděčni za Vaše dary nebo pomoc při organizování pobytů a kulturních akcí pro naše děti. Děkujeme Vám !

Chcete se dozvědět více jak našim dětem zpříjemnit jejich vzdělávání a podílet se na rozvoji školy?
Kontaktujte nás, rádi se s Vámi setkáme a společně dětem pomůžeme 🙂 

Více o projektu Podpory školy a kontakt na manažerky školy

... loga se aktualizují ...

Společnosti

děkujeme Vám za dary

ŠKODA AUTO a.s.

Výrobce automobilů
Pobočka Kvasiny

Česká spořitelna a.s.

Bankovní ústav
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

BMCO s.r.o.

Poradenství, marketing, vydavatelství
Kancelář Rychnov nad Kněžnou

ELMAX STORE a.s.

Dodavatele elektrospotřebičů
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Maddeo CZ s.r.o.

Kotelny pro bytové domy, měření vody a tepla
Kancelář Rychnov nad Kněžnou

Soukromé osoby

vážíme se vaši pomoci a podpory

Jsme nadšeni, že taková škola je v našem regionu, proto ji budeme s radostí podporovat.
Petr a Beata Hodačovi
Naše dcera je školou nadšená a jako rodiče jsme skutečně rádi, že Mozaika je. Rádi podpoříme tento projekt 🙂
Hana a Radek Myšákovi