Školní družina a klub

O Vaše děti se postaráme i po škole 🙂

Školní družina

ŠD je umístěna v ZŠ Mozaika, o.p.s., pracoviště U Stadionu 1166, Rychnov n. K. Je v provozu od 13.00 do 16.00 hod.

Pro děti, které samy chodí na oběd, její provoz začíná ve 13.00 hod. Pro děti 1. - 3. třídy je zajištěn doprovod na oběd a jejich pobyt ve školní družině se řídí dohodou mezi vychovatelkou a rodiči v rámci povozní doby školní družiny.

Během letošního školního roku se opět budeme ve družině snažit naučit děti efektivně a účelně trávit volný čas a také relaxovat. 

Program v rámci školní družiny:

 • sportovní akce (např. bruslení, pohybovou, relaxační cvičení, atd.)
 • různé venkovní aktivity dle ročního období
 • kreativní aktivity
 • společenské a zábavné hry a soutěže
 • dlouhodobé tématické hry
 • prázdniny ve školní družině a mnoho dalších aktivit.
 • sportovní akce (např. bruslení, pohybovou, relaxační cvičení, atd.)
 • různé venkovní aktivity dle ročního období
 • kreativní aktivity
 • společenské a zábavné hry a soutěže
 • dlouhodobé tématické hry
 • prázdniny ve školní družině a mnoho dalších aktivit.

Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě v jinou hodinu, než je uvedeno v přihlášce, musí tuto skutečnost oznámit vychovatelce písemně nebo telefonicky s uvedením data a hodiny odchodu dítěte ze ŠD. 

ŠD mohou navštěvovat děti, které jsou řádně přihlášeny. Rodiče zajistí dětem vhodné oblečení do družiny, dle počasí. 

I vy můžete ovlivnit chod naší ŠD. Pokud máte nějaké připomínky nebo nápady, budeme rádi, když nám je oznámíte. 

 

          Děkujeme za spolupráci.