Informace pro veřejnost


Informace k organizaci a průběhu zápisu do I. třídy na školní rok 2019/2020

Děti přijaté do prvního ročníku ZŠ Mozaika, o.p.s. ve školním roce 2019/2020.

Zápis do 1. třídy ZŠ Mozaika, o.p.s. bude probíhat od 4.4.2019 do 30.4.2019.

Termín zápisu je nutné si telefonicky ( 739 007 826) domluvit v předstihu.

K zápisu je třeba přinést:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonných zástupců
  • v případě přiznaných podpůrných opatření doporučení školského poradenského zařízení
  • při žádosti o odklad školní docházky dvě doporučení – školského poradenského   zařízení a dětského lékaře (odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Seznam registračních čísel dětí přijatých do I. ročníku bude zveřejněn na dveřích školy a webových stránkách nejdříve 2.5.2019. V případě nepřijetí zašleme rozhodnutí zákonnému zástupci do vlastních rukou.dveřích školy a webových stránkách nejdříve 2.5.2019. V případě nepřijetí zašleme rozhodnutí zákonnému zástupci do vlastních rukou.

V Rychnově nad Kněžnou 22. 2.2019, Mgr. Kamila Zemanová Stieberová - ředitelka školy